Tag Archives: Songs

甜蜜蜜

甜蜜蜜, 你笑得甜蜜蜜
tiánmì mì, nǐ xiào dé tiánmì mì
So sweetly, you smile so sweetly

好像花兒開在春風裡
hǎoxiàng huār kāi zài chūn fēng lǐ
Just like flowers blooming with the spring winds
開在春風裡
kāi zài chūn fēng lǐ
Blooming with the spring winds

...continue reading

91 Views