永遠的畫面

永遠的畫面


            永遠的畫面 A mei
Yǒngyuǎn de huàmiàn
就要離別 勇敢的流淚 而你的眼神超越了語言
jiù yào líbié yǒnggǎn de liúlèi ér nǐ de yǎnshén chāoyuèle yǔyán
不說再見 我們卻了解 分開了不代表會改變
bù shuō zàijiàn wǒmen què liǎojiě fēn kāi liǎo bù dàibiǎo huì gǎibiàn
誰需要誰 白雲和藍天 依偎才有美好的畫面
shuí xūyào shuí báiyún hé lántiān yīwēi cái yǒu měihǎo de huàmiàn
大風一吹 離得並不遠 下次見面以前都記得那感覺
dà fēng yī chuī lí dé bìng bù yuǎn xià cì jiànmiàn yǐqián dōu jìdé nà gǎnjué
芳草碧連天 固執的季節 寒冬一過還有春天希望永不凋謝
fāng cǎo bì lián tiān gùzhí de jìjié hándōng yīguò hái yǒu chūntiān xīwàng yǒng bù diāoxiè
芳草碧連天 永遠的畫面 當我想念閉上雙眼你在心裡面
fāng cǎo bì lián tiān yǒngyuǎn de huàmiàn dāng wǒ xiǎngniàn bì shàng shuāng yǎn nǐ zàixīn lǐmiàn

離別以前 已開始想念 讓期待緊緊連結這一切
líbié yǐqián yǐ kāishǐ xiǎngniàn ràng qídài jǐn jǐn liánjié zhè yīqiè
走慢一點 不管有多遠 放不下就代表不會變
zǒu màn yīdiǎn bùguǎn yǒu duō yuǎn fàng bùxià jiù dàibiǎo bù huì biàn
誰需要誰 白雲和藍天 依偎才有美好的畫面
shuí xūyào shuí báiyún hé lán tiān yīwēi cái yǒu měihǎo de huàmiàn
大風一吹 離得並不遠 下次見面以前都記得那感覺
dà fēng yī chuī lí dé bìng bù yuǎn xià cì jiànmiàn yǐqián dōu jìdé nà gǎnjué
芳草碧連天 固執的季節 寒冬一過還有春天希望永不凋謝
fāng cǎo bì lián tiān gùzhí de jìjié hándōng yīguò hái yǒu chūntiān xīwàng yǒng bù diāoxiè
芳草碧連天 永遠的畫面 當我想念閉上雙眼你在我心裡面
fāng cǎo bì lián tiān yǒngyuǎn de huàmiàn dāng wǒ xiǎngniàn bì shàng shuāng yǎn nǐ zài wǒ xīn lǐmiàn
芳草碧連天 寒冬一過還有春天希望永不凋謝
fāng cǎo bì lián tiān hándōng yīguò hái yǒu chūntiān xīwàng yǒng bù diāoxiè
芳草碧連天 永遠的畫面 當我想念閉上雙眼你在心裡面
fāng cǎo bì lián tiān yǒngyuǎn de huàmiàn dāng wǒ xiǎngniàn bì shàng shuāng yǎn nǐ zàixīn lǐmiàn
當我想念閉上雙眼你在心裡面
dāng wǒ xiǎngniàn bì shàng shuāng yǎn nǐ zàixīn lǐmiàn


by with no comments yet.

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *