ce projet est fait par 5 professeurs de chinois:Xiaoqian Wang,  Minjing Lin, Lu Liu, Claire Girard et Shu-Yi Hsieh

La mode vestimentaire-une approche interdisciplinaire (1)