Media

https://youtu.be/VevCXe3adY0

好一朵美麗的茉莉花
Hǎo yī duǒ měi lì de mò lì huā,
好一朵美麗的茉莉花
hǎo yī duǒ měi lì de mò lì huā,
芬芳美麗滿枝椏
fèn fāng měi lì mǎn zhī yá
又香又白人人誇
yòu xiāng yòu bái rén rén kuā,
讓我來將你摘下
ràng wǒ lái jiāng nǐ zhāi xià,
送給別人家
sòng géi bié rén jiā,
茉莉花呀! 茉莉花
mò lì huā, mō lì huā Continue reading