February 1

電腦漢字教學

學生經由電腦輸入拚音在同組字裡去選正確的字現在的新拚音鍵盤已經可以主動挑選一連串的詞對於中打才上手的學生來說十分好用他們都很喜歡!2011-2-a2011-2-b2011-2-c2011-2-d2011-2-e166874-DSC01685 166875-DSC01686 166876-DSC01687 166877-DSC01688 166985-DSC01708 166991-DSC01714 DSC01707 DSC01709 DSC01711 DSC01712 DSC01716

 


Copyright © 2021. All rights reserved.

Posted 2011-02-01 by huahuafun in category Computer Skills & Tools